Nabór wniosków w programie „50 kW DLA DOBREJ ENERGII”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 10 stycznia 2022 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjno-pożyczkowym „50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”. Nabór potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków.

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Dofinansowanie jest udzielane w następujących proporcjach: 90% – pożyczka, 10% – dotacja. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może przekroczyć 300 000,00 zł netto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

2022 – 50 kW dla dobrej energii

Accessibility Toolbar