Do 21 stycznia 2022 roku potrwają konsultacje dotyczące projektów tzw. „Uchwał antysmogowych”

Przypominamy, że tylko do  21 stycznia 2022 roku trwać będą konsultacje dotyczące projektów tzw. „Uchwał antysmogowych”, a właściwie uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje w linku:  : https://bip.warmia.mazury.pl/1929/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektow-uchwal-w-sprawie-wprowadzenia-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ograniczen-lub-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw-o-ktorych-mowa-w-art.-96-ustawy-z-dnia-27-kwietnia-2001-r.-prawo-ochrony-srodowiska.html

Ze swojej strony postanowiliśmy nieco przybliżyć Państwu zagadnienia związane uchwałami, gdyż są to akty prawa miejscowego i dotyczą one wszystkich mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, w właściwie naszych domowych źródeł ciepła, w tym naszych kominków!

Organem właściwym do rozpatrzenia składanych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, a więc mówiąc wprost określa w czym można spalać oraz co  i do kiedy można spalać.

W załączeniu przedstawiamy streszczenie projektów powyższych uchwał.

Zachęcamy do lektury i składania uwag oraz wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów.

Państwa opinia jest ważna.

Streszczenie uchwał

Accessibility Toolbar