Gmina Jedwabno. Fundusz dofinansuje modernizację sieci kanalizacyjnej

Do końca czerwca 2022 roku stare przepompownie ścieków w Jedwabnie zostaną zastąpione przez nowe. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna.

Koszt całkowity modernizacji sześciu przepompowni i budowy prawie kilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej w gminie Jedwabno oszacowano na 1,17 mln zł, z czego ponad 1,05 mln zł będzie stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W czwartek 2 grudnia w siedzibie Funduszu podpisano umowę dofinansowania gruntownej modernizacji sieci kanalizacyjnej.

– Zakładamy, że nowe przepompownie będą funkcjonowały co najmniej przez 30 lat – mówił podczas podpisywania umowy w Funduszu Robert Barański, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie.

Głównym założeniem projektu jest usprawnienie i niezawodne funkcjonowanie przepompowni, a co za tym idzie zmniejszenie liczby awarii. Ponadto zostaną zdemontowane uszkodzone i zdeformowane odcinki kanalizacji, a w ich miejsce zostaną położone nowe. Dodatkowo do sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone dodatkowe gospodarstwa z terenu gminy.

Accessibility Toolbar