Daily Archives

2 grudnia 2021
  • Gmina Jedwabno. Fundusz dofinansuje modernizację sieci kanalizacyjnej

    Do końca czerwca 2022 roku stare przepompownie ścieków w Jedwabnie zostaną zastąpione przez nowe. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna.
    Koszt całkowity modernizacji sześciu przepompowni i budowy prawie kilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej w gminie Jedwabno oszacowano na 1,17 mln zł, z czego ponad 1,05 mln zł będzie stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]