Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Miłomłyn oddana do użytkowania

Zakończono ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłomłynie.  Całkowity koszt zadania wyniósł około 10 mln złotych. Dzięki modernizacji  oczyszczalnia  została  wyposażony w dwa nowe ciągi technologiczne, 2 zbiorniki reaktorów biologicznych,  zbiornik magazynowanego osadu nadmiernego, pompownię ścieków surowych, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych, stację zlewna dla ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, zbiornik retencyjny wód opadowych. Dodatkowo powstał także budynek technologiczny. Wykonano także szereg elementów towarzyszących takich jak ogrodzenie, oświetlenie obiektu, usprawnienie wewnętrznej komunikacji oraz dostosowanie budynku na potrzeby administracyjne.  W uroczystym otwarciu uczestniczyły m.in. władze Miłomłyna, Pani Senator Bogusława Orzechowska, Prezes Zarządu WFOSiGW w Olsztynie Jarosław Bogusz, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz  przedstawiciele firmy Ecol-Unicol Sp. z o.o.

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Źródło : FB Gmina Miłomłyn

Accessibility Toolbar