Daily Archives

6 sierpnia 2021
  • Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Miłomłyn oddana do użytkowania

    Zakończono ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłomłynie.  Całkowity koszt zadania wyniósł około 10 mln złotych. Dzięki modernizacji  oczyszczalnia  została  wyposażony w dwa nowe ciągi technologiczne, 2 zbiorniki reaktorów biologicznych,  zbiornik magazynowanego osadu nadmiernego, pompownię ścieków surowych, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych, stację zlewna dla ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, zbiornik retencyjny wód opadowych. Dodatkowo […]