Nowe samochody trafiły do strażaków

Trzy średnie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz trzy lekkie samochody rozpoznawcze otrzymali strażacy  jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się w czwartek 29 lipca w Olsztynie.

W uroczystości przekazania samochodów wzięli udział m.in. Bogusława Orzechowska – Senator RP, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP i Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zakup dwóch pojazdów to efekt wygranych gmin Stawiguda i Dywity w „Bitwie o wozy” podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w zeszłym roku. Samochody trafiły do komendy OSP w Bartągu oraz w Kieźlinach.

– Szczególną radością i dumą napawa fakt, że dwa wozy trafiają jako nagroda za aktywność społeczną, za świadomość obywatelską, jaką mają mieszkańcy gminy Stawiguda i gminy Dywity. To nagroda za obywatelską postawę w trakcie wyborów i trafią do gmin przyległych do stolicy województwa – mówił podczas spotkania wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Trzeci średni samochód ratowniczo – gaśniczy otrzymała OSP w Olsztynku. Jego zakup był możliwy m.in. dzięki wsparciu z WFOŚiGW w Olsztynie.

– Wojewódzki Fundusz od zawsze wspiera i będzie wspierał zarówno państwową straż pożarną jak też i ochotnicze straże pożarne – zapewnił podczas uroczystości Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Dziś chciałby serdecznie pogratulować tych pięknych samochodów, które jestem przekonany przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnej służby. Jednocześnie dziękuję wszystkim strażakom za wasz trud, poświęcenie i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.

Podczas uroczystości w Olsztynie przekazano także kluczyki do lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, które zostały zakupione z projektu: „Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Pojazdy trafiły do Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz Komendy Powiatowe PSP w Bartoszycach i w Iławie.

Accessibility Toolbar