Rusza nabór w programie „EKO-LUX”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 23 lipca 2021 roku uruchamia nabór wniosków w programie dotacyjno-pożyczkowym „EKO-LUKS Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem”.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w minimalnej wysokości 100 000,00 zł. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

Regulamin konkursu dotacyjno – pożyczkowego EKO LUKS

Accessibility Toolbar