Daily Archives

19 maja 2021
  • „Czyste Powietrze” – pierwsze szkolenie dla przedstawicieli gmin

    W środę 19 maja odbyło się pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń on-line dotyczących Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ich organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim Zespół Doradców Energetycznych. Spotkanie skierowane  jest do przedstawicieli gmin, które wyraziły chęć współpracy w zakresie wspólnego realizowania programu „Czyste Powietrze”. Podczas szkolenia […]

  • „Czyste Powietrze” – NFOŚiGW przeznacza 11 mln zł na programy aktywnej edukacji

    Działania bezpośrednio angażujące odbiorcę, zwiększające świadomość ekologiczną, zmierzające do poprawy warunków życia oraz aktywizujące lokalne społeczności do udziału w programie „Czyste Powietrze” mają szansę na wsparcie dotacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs na programy aktywnej edukacji[i] rozpocznie się 31 maja 2021 r. i potrwa do 18 czerwca 2021 r.
    „Staramy się, by […]