Program „Moja Woda” – wstrzymanie naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z wykorzystaną alokacją środków, nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024 zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020 – 2024: ” Nabór wniosków odbywa się od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia naboru lub wstrzymania naboru. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w Olsztynie w wersji papierowej. Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW w Olsztynie poza wyznaczonym terminem, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Accessibility Toolbar