Daily Archives

7 kwietnia 2021
  • Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

    Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

    Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
    Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, […]