„Czyste Powietrze” – ważna informacja dla gmin

Już od 1 kwietnia 2021 roku gminy na potrzeby rozliczeń- które będą określone w nowych porozumieniach dotyczące zachęt- powinny nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o podwyższony i podstawowy poziom  dofinansowania unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.

Gminy, które mają już zawarte porozumienia otrzymają propozycję ich aneksowania, aneksem zostanie wprowadzona nowa treść porozumienia. W przypadku aneksów wyżej wskazane numery też będą niezbędne do rozliczeń gmin z wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W razie pytań prosimy o kontakt z ogólnopolską infolinią programu „Czyste Powietrze”. Numer dedykowany gminom to 22 340 40 90 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin-2/

Accessibility Toolbar