Uwaga! Ważny komunikat dla Państwowych Jednostek Budżetowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30.04.2021 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków
o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022.

Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie

Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 31.03.2021 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2021.

W nowym generatorze po utworzeniu konta należy przejść do konkursu PJB. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Accessibility Toolbar