Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna i czysta plaża”

Kilkanaście prac nadesłano na konkurs „Czysta i bezpieczna plaża”, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jury najwyżej oceniło rysunek, który wykonała 6 –letnia Wiktoria z Iławy.

Głównym założeniem plastycznej rywalizacji była popularyzacja działań WFOŚiGW w Olsztynie oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody, a także zachęcanie do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Organizator rywalizacji pozostawił dowolność w kwestii wyboru techniki wykonania prac. Mógł to być np. rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, czy też wydzieranka. Zdecydowaną większość nadesłanych prac stanowiły te wykonane kredką. Jury, w skład którego wcielili się pracownicy WFOŚiGW w Olsztynie, najwyżej ocenili pracę wykonaną przez 6-letnia Wiktorię z Iławy. Gratulujemy! Nagrody rzeczowe zwyciężczyni konkursu zostaną przesłane pocztą.

Zwycięska praca 6-letniej Wiktorii z Iławy

Accessibility Toolbar