ZAPROSZENIE na warsztaty organizowane przez Ministerstwo Klimatu

W imieniu organizatora – Ministerstwa Klimatu, zachęcamy do udziału w jednodniowych warsztatach poświęconych Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Warsztaty skierowane są do pracowników administracji publicznej, w tym urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, jednostek nadzorowanych Ministerstwa Klimatu oraz innych jednostek administracji zaangażowanych w proces udostępniania informacji o środowisku.
Warsztaty są organizowane w formie zdalnej (online). Do realizacji warsztatów online zostanie wykorzystany program wideokonferencyjny, który umożliwi kontakt z trenerem i innymi uczestnikami za pośrednictwem czatu oraz łączności audio/video. Szczegółowe wymagania techniczne udziału w warsztacie zostaną przekazane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.
Do zaproszenia dołączamy również program wydarzenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a szczegółowe informacje, program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://ios2020.pl
Przypominamy, iż o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaproszenie na warsztaty

Program warsztatów

Accessibility Toolbar