Dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w Kętrzynie

Ponad 770 tys. zł będzie kosztowała modernizacja systemu grzewczego w Kętrzynie. Znaczną część tej kwoty będzie stanowiła preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. We wtorek 21 lipca w siedzibie Funduszu podpisano umowę  dofinansowania inwestycji.

Beneficjentem środków jest Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie. Zakres prac modernizacyjnych obejmie docelowo kilka zadań. Jednym z nich jest wymiana sieci kanałowej na rury preizolowane przy ul. Wojska Polskiego 2 i ul. Parkowej o łącznej długości 435,50 m. Modernizacja była konieczna, ponieważ odcinki sieci są już mocno skorodowane, a co za tym idzie występowały tam liczne awarie, które powodowały częste przerwy w dostawie ciepła do odbiorców. Wykonana przebudowa obniży koszty eksploatacji z uwagi na dostosowanie przekroju przewodu oraz skrócenie odcinka nowej sieci – w wyniku tych działań zostaną obniżone straty ciepła i jednocześnie ograniczona emisja substancji szkodliwych do atmosfery. W ramach realizowanej inwestycji dotyczącej sieci, wprowadzony zostanie także system nadzoru nad jej szczelnością. Kolejnym zadaniem będzie modernizacja kominów. Zakres prac obejmuje m.in.: konserwację poszycia, malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne stóp fundamentowych i zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego wejścia na komin. W ramach modernizacji sieci w Kętrzynie zostaną także wykonane prace remontowe kotłowni, które zapewnią bezpieczne oraz bezusterkowe działanie urządzeń wytwarzających ciepło. Modernizacja systemu grzewczego w Kętrzynie ma zakończyć się pod koniec września 2021 roku.

Accessibility Toolbar