Fundusz dofinansuje modernizację systemu grzewczego w Górowie Iławeckim

1,68 mln zł będzie kosztowała modernizacja systemu grzewczego wraz z rozbudową źródła ciepła w Górowie Iławeckim. 1, 4 mln zł tej kwoty będzie stanowiła preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie. Inwestycja docelowo ma zakończyć się pod koniec 2022 roku.

Beneficjentem środków jest Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim. W czwartek 25 czerwca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tej inwestycji.

– Prace modernizacyjne już trwają i będziemy sukcesywnie podłączali do sieci zarówno domki jednorodzinne jak też instytucje publiczne – wyjaśnia Leszek Kłębucki, Prezes Zarządu MECWiK „EWIX” Sp. z o. o. – Według naszych szacunków koszt inwestycji zwróci nam się w ciągu ośmiu lat. Moc instalacji obliczono tak, aby podłączyć maksymalnie możliwą ilość odbiorców – dodaje.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę kotłowni o wielopaliwowy kocioł o mocy 3MW do współspalania biomasy z węglem, budowę przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i budowę węzłów cieplnych. Dodatkowo zostanie zakupiony rębak, przy pomocy którego będzie produkowana biomasa.

Accessibility Toolbar