Zapraszamy do Akademii Czystego Powietrza

#AkademiaCzystegoPowietrza to cykl bezpłatnych webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line, które rozpoczęły się
11 maja, są wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego.
„Pomysł webinariów zrodził się jako odpowiedź na sytuację wywołaną COVID-19, która spowodowała przestój w działalności gospodarczej wielu firm. Przez Akademię Czystego Powietrza chcemy dotrzeć do szerokiego grona podmiotów świadczących usługi wspierane przez program „Czyste Powietrze” oraz doradzających beneficjentom. Akademia ma podnosić wiedzę na temat dostępnego wsparcia dla przyjaznych środowisku rozwiązań dotyczących zaopatrzenia budynków w energię” – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.
Szef resortu klimatu przypomina też, że już od 15 maja program „Czyste Powietrze” rusza w nowej uproszczonej wersji, co pozwoli na sprawniejszą i szybszą obsługę beneficjentów. „Jestem
przekonany, iż inwestycje wynikające z tego programu będą impulsem dla wzrostu polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa” – dodaje minister Kurtyka.
„Program Akademii przygotowaliśmy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, który wskazał nam kluczowe zagadnienia podnoszące kwalifikacje zawodowe fachowców z firm remontowobudowlanych, instalatorów kotłów i osób zajmujących się ocieplaniem domów. Nasze kompendium wiedzy przyda się wszystkim podmiotom doradzającym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” i wykonującym inwestycje w wymianę starego pieca, termomodernizację domu czy przydomową fotowoltaikę” – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes NFOŚiGW.
„Akademia Czystego Powietrza jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe grup zawodowych zajmujących się inwestycjami w wymianę starych urządzeń grzewczych i dociepleniem
budynków. Niedawno przeprowadziliśmy badania z których wynika, iż wiedza na temat dostępnych programów wsparcia czy termomodernizacyjnej ulgi podatkowej jest wśród tych podmiotów bardzo ograniczona. Jednocześnie podmioty te są niezmiernie ważne, gdyż mają one bezpośredni kontakt z tymi którzy planują wymianę źródła ciepła czy docieplenie domu” – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.
***
Pierwsze webinarium ekspertów NFOŚiGW – dotyczące nowych zasad i zmienionego wniosku w programie „Czyste Powietrze” – odbyło się 11 maja. Drugie szkolenie 18 maja poprowadził Paweł
Lachman z PORT PC, który mówił na temat uchwał antysmogowych w Polsce i przedstawiał wymagania dotyczące kart produktów oraz etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Trzecie szkolenie zaplanowano na 25 maja o godz. 12:00. O termomodernizacyjnej uldze podatkowej i jej łączeniu z programem „Czyste Powietrze” opowie Mariusz Makowski, doradca podatkowy. Żeby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/.
Kolejne webinaria, w sumie kilkanaście, zaplanowano aż do lipca. Będzie się można na nie rejestrować na stronie NFOŚiGW. Obowiązuje kolejność i limit (500) zgłoszeń. Ci, którzy nie zdążą się
zapisać na poszczególne spotkania, będą mogli je obejrzeć – również bezpłatnie – na kanale YouTube NFOŚiGW.
***
Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych zasadach rozpocznie się 15 maja br. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy możnadostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Program Czyste Powietrze


***
Ministerstwo Klimatu
Wydział Komunikacji Medialnej
media@klimat.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
rzecznik@nfosigw.gov.pl
Polski Alarm Smogowy
Piotr Siergiej, rzecznik prasowy
polskialarmsmogowy@gmail.com
Kontakt w sprawach organizacyjno-technicznych: fundusz@nfosigw.gov.pl

 

Accessibility Toolbar