Uwaga! Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

W związku z uruchomieniem nowej wersji programu Czyste Powietrze informujemy, że w dniu 15.05.2020  w godzinach 00:01-12:00 nastąpi przerwa techniczna Portalu Beneficjenta. W tym czasie Portal Beneficjenta może być niedostępny.

Wnioski o dofinansowanie w wersji 4.0 mogą być składane poprzez Portal Beneficjenta do godz. 24:00 w dniu 14.05.2020.Wnioski w wersji 4.0 złożone po tym terminie, nie będą poddane ocenie.

UWAGA! Należy pamiętać o złożeniu wniosku w wersji 4.0 w formie papierowej w terminie do 14.05.2020 zgodnie z Regulaminem oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

Accessibility Toolbar