Ministerstwo Klimatu zaprasza na warsztaty online

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Ministerstwo Klimatu proponuje nową formułę warsztatów miejskich w ramach inicjatywy „Miasto z klimatem”. Działania, zwiększające komfort życia mieszkańców miast w warunkach zmieniającego się klimatu, nie mogą czekać, dlatego już teraz zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach miejskich w formie spotkań online.

Spotkania wirtualne to kontynuacja dyskusji zainaugurowanej 4 marca 2020 r. przez ministra klimatu Michała Kurtykę w ramach inicjatywy „Miasto z klimatem”.

Do udziału w spotkaniach Ministerstwo Klimatu zaprasza przede wszystkim przedstawicieli samorządu miejskiego, wojewódzkiego i administracji centralnej, przedstawicieli think tank-ów, organizacji społecznych i obywatelskich, przedstawicieli biznesu, naukowców oraz architektów i urbanistów.

Głównym celem warsztatów jest wspólnie wypracowanie wizji miasta przyjaznego i neutralnego klimatycznie, a także przygotowanie propozycje konkretnych narzędzi, które będą wspierały transformację lokalnych ojczyzn.

Każdy warsztat będziemy prowadzony w jednym z następujących tematów:

  • parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność,
  • energia i czyste powietrze,
  • zrównoważony i niskoemisyjny transport,
  • zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja w miastach,
  • planowanie przestrzenne.

Szczegółowe informacje dot. warsztatów miejskich on-line, w tym terminy ich organizacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa  Klimatu.

Do uczestników, którzy dokonają rejestracji za pomocą formularza na warsztat, zostanie wysłana krótka elektroniczna ankieta, z prośbą o przekazanie swojej opinii na temat wyzwań, problemów i niedoskonałości współczesnych miast, a także wizji idealnego miasta. Z nadesłanych odpowiedzi przygotowane zostanie streszczenie, które następnie zostanie przesłane uczestnikom przed warsztatem. Kolejnym etapem jest wspólna dyskusja.

Accessibility Toolbar