Dotacje w ramach programu „Edukacja ekologiczna”

Od 24 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w programie dotacyjnym „Edukacja Ekologiczna”, którego głównym celem jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Alokacja środków w konkursie wynosi 120 tysięcy złotych.

O dofinansowanie na realizację projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Środki można pozyskać na organizację konkursów, olimpiad upowszechniających wiedzę ekologiczną, organizację warsztatów, konferencji, spotkań i  seminariów. Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 30.06.2020 r. lub do rozdysponowania puli środków przeznaczonych w programie. Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania wniosku w systemie.

 

Regulamin programu dotacyjnego – Edukacja ekologiczna

Accessibility Toolbar