Daily Archives

24 marca 2020
  • Dotacje w ramach programu „Edukacja ekologiczna”

    Od 24 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w programie dotacyjnym „Edukacja Ekologiczna”, którego głównym celem jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Alokacja środków w konkursie wynosi 120 tysięcy złotych.
    O dofinansowanie na realizację projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki […]