Daily Archives

31 grudnia 2019
  • Zasady udzielania dofinansowania na 2020 rok

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej przyjęto nowe Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 2020 rok.

    Zasady udzielania dofinansowania na 2020 rok