Wniosek rejestrowy wypełnij przez system BDO i wyślij w 2020 roku!

W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.

Jak to zrobić?

  1. Zaloguj się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (.film instruktażowy)
  2. Utwórz roboczy wniosek rejestrowy (instrukcja)
  3. Wysłanie wniosku przez BDO będzie możliwe w 2020 roku.

https://bdo.mos.gov.pl/news/wniosek-rejestrowy-wypelnij-przez-system-bdo-i-wyslij-go-w-2020-roku/

Accessibility Toolbar