Fundusz zaprasza na bezpłatną konferencję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie i dobre praktyki”.

Konferencja odbędzie się 7 października 2019 r., w godz. 9.30 – 15.00 w Olsztynie w Hotelu Kopernik, Al. Warszawska 37. Do udziału w konferencji zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli spółek komunalnych, reprezentantów firm i instytucji z sektora ciepłownictwa i energetyki, przedstawicieli sektora rolnego i organizacji  rolniczych. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa, budowy odnawialnych źródeł energii oraz w innych obszarach ochrony środowiska. Zaprezentowana zostanie oferta NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie skierowana do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z ochroną środowiska, w tym z ochroną atmosfery i gospodarką niskoemisyjną.

Konferencja finansowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ.

Poniżej znajdą Państwo program konferencji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pldo dnia 04.10.2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:

Tomasz Koprowiak tel. (89) 522 02 79 e-mail t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś tel. (89) 522 02 87 e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Janusz Pabich tel. (89) 522 02 08 e-mail j.pabich@wfosigw.olsztyn.pl

Program konferencji:

9.30 – 10.00     Rejestracja;

10.00 – 10.15   Powitanie uczestników – Jarosław Bogusz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie;

10.15 – 10.30  Projekt Doradztwa Energetycznego w województwie Warmińsko-Mazurskim – Tomasz Koprowiak specjalista ds. doradztwa  energetycznego WFOŚiGW Olsztyn

10.30 – 11.00  Programy NFOŚiGW – Energia+, Ciepłownictwo Powiatowe, Mój Prąd – Janusz Pabich specjalista ds. doradztwa energetycznego WFOŚiGW Olsztyn

11.00 – 11.30   Programy NF- Agroenergia, Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna – Dawid Olbryś specjalista ds. doradztwa energetycznego WFOŚiGW Olsztyn

11.30 – 12.00  Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Olsztynie  – Krzysztof Rutecki starszy specjalista do spraw wdrażania WFOŚiGW  Olsztyn

12.00 – 12.15   Przerwa

12.15 – 12.45  Pomoc publiczna –przedstawiciel NFOŚiGW

 12.45 – 13.15  Inne programy wsparcia na rzecz rozwoju polskiej wsi-  Tomasz Koprowiak – specjalista ds. doradztwa  energetycznego  WFOŚiGW Olsztyn

13.15 –  13.45 Realizacja budowy kotłowni biomasowej – PEC Nidzica

13.45 – 14.15  Przykład realizacji wysokosprawnej kogeneracji – MPEC Ostróda

14.15 – 14.30  Dyskusja

14.30 – 15.00  Lunch.

Formularz zgłoszeniowy

Accessibility Toolbar