Fundusz wyróżniony podczas jubileuszu OSP Wielbark

W niedzielę 1 września Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku obchodziła swoje 123-lecie. Z tej okazji druhowie otrzymali nowy sztandar, ufundowany dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i miejscowych przedsiębiorców. Wielbarska jednostka została także uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP, najwyższym odznaczeniem w ochotniczym ruchu strażackim. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień dla instytucji i osób, które od wielu lat wspierają miejscową OSP. Wśród nagrodzonych nie zabrakło Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wyróżnienie w imieniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie odebrała Agnieszka Wojciukiewicz- specjalista WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar