Daily Archives

2 sierpnia 2019
 • Dwa budynki SM „Jezioranka” zostaną docieplone dzięki środkom funduszu

  Dwieście tysięcy złotych będzie kosztowała termomodernizacja dwóch budynków, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jezioranka” w Jezioranach. Znaczna część tej kwoty będzie stanowiła  pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  SM „Jezioranka” zarządza sześcioma budynkami wielorodzinnymi w Jezioranach. Na jednym z nich niebawem rozpoczną się prace związane z termomodernizacją.
  – Planujemy rozpoczęcie docieplania jednego z […]

 • NFOŚiGW dofinansuje opracowanie przez IOŚ – PIB bazy danych urządzeń grzewczych

  Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł  pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju.
  Dofinansowanie NFOŚiGW jest realizowane poprzez  […]