Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego

„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków
  2. Regulamin

Accessibility Toolbar