Uwaga! 2 lipca rusza program dotyczący usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 2 lipca 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach konkurs pn.: „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. Konkurs realizowany realizowany będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Konkurs skierowany jest do gmin, powiatów i związków międzygminnych, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych znajdujących się na ternie wyżej wymienionych jednostek.

  1. Regulamin – UWAGA! Zmiana w regulaminie konkursu Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu
  2. Załącznik do wniosku
  3. Program
  4. Harmonogram finansowo-rzeczowy

Uwaga! W dniach 8-19 lipca informacje o programie „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” udzielane są pod nr tel. 0-89-522-02-14. 

Accessibility Toolbar