Daily Archives

28 czerwca 2019
  • Uwaga! 2 lipca rusza program dotyczący usuwania azbestu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 2 lipca 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach konkurs pn.: „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. Konkurs realizowany realizowany będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Konkurs skierowany jest do gmin, powiatów i […]