Zaproszenie na konferencję dotyczącą procesu modernizacji energetycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Wsparcie samorządów, spółek komunalnych i osób fizycznych w procesie modernizacji energetycznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r., w godz. 9.30 – 15.00  w Olsztynie  w Hotelu Kopernik, Al. Warszawska 37. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli spółek komunalnych oraz reprezentantów firm z sektora ciepłownictwa i energetyki. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa oraz w innych obszarach ochrony środowiska. Zaprezentowana zostanie oferta NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie skierowana do wszystkich podmiotów  podejmujących działania związane z ochroną środowiska, w tym z ochroną atmosfery.

Konferencja finansowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 25.06.2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:
Tomasz Koprowiak tel. (89) 522 02 79 e-mail t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl
Dawid Olbryś tel. (89) 522 02 87 e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl
Janusz Pabich tel. (89) 522 02 08 e-mail j.pabich@wfosigw.olsztyn.pl,

Program konferencji:

9.30 – 10.00 –  Rejestracja;

10.00 – 10.15  – Powitanie uczestników – Jarosław Bogusz  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie;

10.15 – 10.45 – Projekt Doradztwa Energetycznego – priorytety działań – Tomasz Koprowiak specjalista ds. doradztwa  energetycznego WFOŚiGW w Olsztynie;

10.45 – 11.10 – Stan jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników oceny rocznej za 2018 rok –  Tomasz Zalewski Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

11.10 – 12.00 – Program  Czyste Powietrze – realizacja Programu oraz planowane zmiany – Hanna Teodorowicz – kierownik Zespołu Ekologicznego WFOŚiGW Olsztyn;

12.00 – 12.15  –  Przerwa;

12.15 – 13.00 – Proces inwestycyjny w świetle uwarunkowań środowiskowych — Agata Moździerz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie:

13.00 – 13.30  Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Olsztynie – Krzysztof Rutecki – starszy specjalista do spraw wdrażania WFOŚiGW  Olsztyn;

13.30 – 14.30 – Oferta finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla samorządów – Jarosław Stańczyk – starszy specjalista, Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW;

14.30 – 15.00 –  Lunch.

 Miejsce Konferencji: Hotel Kopernik, Al. Warszawska 37, 10-081 Olsztyn

Accessibility Toolbar