Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego

Prawie 1,6 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W czwartek 25 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego przedsięwzięcia.

Termomodernizacja będzie możliwa dzięki dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie. Montaż finansowy projektu zostanie uzupełniony także wkładem własnym beneficjenta. W ramach projektu przewidziano ocieplenie przegród zewnętrznych (6030,90 m kw.), wymianę stolarki okiennej (244,87 m kw.), modernizację systemu ogrzewania poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych i podpionowych, a także zastosowanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją zarówno kaplicy jak i auli. Prace mają rozpocząć się w maju tego roku i zakończa się w listopadzie 2020 roku. Według założeń po realizacji zadania zmniejszy się emisja CO² o 472 MG/rok, a także zużycie energii pierwotnej o 751,93  GJ/rok.

Accessibility Toolbar