Czyste Powietrze – szkolenie dla przedstawicieli JST

Przedstawiciele samorządów z Rozóg, Kurzętnika, Iławy, Ostródy, Dobrego Miasta i Gietrzwałdu wzięli udział w kolejnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Priorytetowym Czyste Powietrze. Szkolenie odbyło się 26 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Do tej pory WFOŚiGW w Olsztynie przeprowadził cztery szkolenia dla przedstawicieli JST z Warmii i Mazur. W sumie w spotkaniach uczestniczyły 34 osoby, które po szkoleniu będą służyły pomocą mieszkańcom w uzyskiwaniu informacji nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Docelowo w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie odbędzie się jeszcze 17 takich spotkań. Trwa ciągły nabór uczestników. Szkolenia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 10 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie przy ul. św. Barbary 9.

Terminy szkoleń (należy wybrać jeden termin):

marzec 2019 –  28 (brak miejsc)

kwiecień 2019 – 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30

maj 2019 – 7, 9, 14,16,21,23, 28,30

Zgłoszenia pracowników delegowanych na szkolenia należy kierować na adres mailowy: d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

– nazwę jednostki organizacyjnej (gmina, powiat);

– imię i nazwisko delegowanego pracownika;

– telefon kontaktowy;

– adres email;

– preferowany termin szkolenia.

Z uwagi na fakt, że elementem szkolenia będzie również wypełnianie wniosku o dofinansowanie uprzejmie prosimy, aby delegowani na szkolenie pracownicy:

– zabrali ze sobą laptopy,

– zapoznali się przed szkoleniem z aktualną dokumentacją (obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku) dostępną na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenia dostaną potwierdzenie wysłane na adres email wskazany w zgłoszeniu, w przypadku braku miejsc we wskazanym przez Państwo terminie – zaproponujemy inny termin szkolenia. Wcześniej każdy z uczestników spotkania musiał zapoznać się z informacjami dotyczącego programu, w tym z wymaganiami technicznymi i instrukcją wypełniania formularza wniosku. Szkolenie w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie dotyczyło przede wszystkim procedur ubiegania się od dofinansowanie, a także prawidłowego wypełniania wniosku i niezbędnych załączników wymaganych przez fundusz przy aplikowaniu o środki w programie Czyste Powietrze.

Szkolenie realizowane jest przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie, pracujących w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Accessibility Toolbar