Czyste Powietrze- szkolenie dla przedstawicieli JST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w okresie od 26 marca do 30 maja br. planuje cykl szkoleń poświęconych Programowi Czyste Powietrze skierowany do pracowników samorządowych. Szkolenia prowadzić będziemy w każdy wtorek i czwartek w siedzibie Funduszu w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9.  Rozpoczęcie  każdego ze szkoleń planujemy na godzinę 10.00.

Terminy szkoleń (należy wybrać jeden termin):

marzec 2019 – 26, 28

kwiecień  2019 – 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30

maj 2019 – 7, 9, 14,16,21,23, 28,30

Zgłoszenia pracowników delegowanych na szkolenia należy kierować na adres mailowy: d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

– nazwę jednostki organizacyjnej (gmina, powiat);

– imię i nazwisko delegowanego pracownika;

– telefon kontaktowy;

– adres email;

– preferowany termin szkolenia.

 Z uwagi na fakt, że elementem szkolenia  będzie również wypełnianie wniosku o dofinansowanie uprzejmie prosimy, aby delegowani na szkolenie pracownicy:

–  zabrali ze sobą laptopy,

– zapoznali się przed szkoleniem z aktualną  dokumentacją (obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku) dostępną na stronie : https://portal.fundusz.olsztyn.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenia dostaną potwierdzenie wysłane na adres email wskazany w zgłoszeniu, w przypadku braku miejsc we wskazanym przez Państwo terminie – zaproponujemy inny termin szkolenia.

Accessibility Toolbar