Czyste Powietrze- kolejne szkolenie urzędników

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie skierowane do pracowników urzędów gmin oraz starostw, którzy będą służyć pomocą mieszkańcom w uzyskiwaniu informacji nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Tym razem w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele JST z Olsztyna, Braniewa i Grunwaldu. Wcześniej każdy z uczestników spotkania musiał zapoznać się z informacjami dotyczącego programu, w tym z wymaganiami technicznymi i instrukcją wypełniania formularza wniosku. Szkolenie w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie dotyczyło przede wszystkim procedur ubiegania się od dofinansowanie, a także prawidłowego wypełniania wniosku i niezbędnych załączników wymaganych przez fundusz przy aplikowaniu o środki w programie Czyste Powietrze.

Szkolenie realizowane jest przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie, pracujących w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział 25 osób.

Accessibility Toolbar