Kompostownia w Zakrzewie zostanie rozbudowana

Ponad 9,83 mln zł będzie kosztowała modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności część biologicznej kompostowni w Zakrzewie. Beneficjentem środków jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowczyzna”.

Projekt polega na rozbudowie zakładu utylizacji nieczystości składowiska odpadów stałych o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych. Realizowany będzie na istniejącej kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9,83 mln zł, z czego ponad 6,2 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ponad 708 tys. zł środki własne, a ponad 2,85 mln zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W środę 13 marca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę udzielenia dofinansowania ze środków funduszu.

– Kompostownia spełnia obecne wymagania, ale chcemy ją i rozbudować dostosować do wymogów unijnych, które zaczną obowiązywać za kilka lat – tłumaczy Kazimierz Kordecki- przewodniczący EZG „Działdowczyzna”. – Kompostownię pryzmową w Zakrzewie o mocy przerobowej pięciu tysięcy ton wybudowaliśmy ze środków przedakcesyjnych PHARE. Instalacja ta zostanie rozbudowana o siedem modułów i będzie bardziej bezpieczne dla środowiska i co ważne zmniejszy też kłopoty odorowe przetwarzania odpadów.

Modernizacja kompostowni zakończy się w sierpniu, a swoja pracę rozpocznie jesienią 2019 roku. Według założeń będzie wstanie rocznie przerobić dodatkowo 15 tys. ton bioodpadów i odpadów pościekowych. Podobne instalacje działają w Rudnie, Spytkowie i Elblągu.

Accessibility Toolbar