Daily Archives

13 marca 2019
  • Czyste Powietrze- spotkania informacyjne w Rynie i Jonkowie

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Pierwsze odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie przy Klonowej 2. Na drugie spotkanie zapraszamy we wtorek 2 kwietnia 2019 roku o godz. 17 do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rynie.

  • Kompostownia w Zakrzewie zostanie rozbudowana

    Ponad 9,83 mln zł będzie kosztowała modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności część biologicznej kompostowni w Zakrzewie. Beneficjentem środków jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowczyzna”.
    Projekt polega na rozbudowie zakładu utylizacji nieczystości składowiska odpadów stałych o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych. Realizowany będzie […]