Daily Archives

20 lutego 2019
  • Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych (Fundusz nie wskazuje firm, fundacji itp. opracowujących dokumenty ani też nie rekomenduje producentów/dostawców kotłów, urządzeń, materiałów budowlanych itp.).
    Zgodnie […]

  • Program Czyste Powietrze- szkolenie dla przedstawicieli JST

    W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się trzecie z cyklu jednodniowych, bezpłatnych spotkań skierowanych do pracowników urzędów gmin oraz starostw, którzy będą służyć pomocą mieszkańcom w uzyskiwaniu informacji nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
    Tym razem w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele JST z Grodziczna i Dąbrówna. Wcześniej każdy z uczestników spotkania […]