Daily Archives

2 stycznia 2019
  • Uwaga! Informacja dla Państwowych Jednostek Budżetowych

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 roku upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020.
    Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – wnioski.fundusz.olsztyn.pl. Jednocześnie […]