Doradcy energetyczni szkolili pracowników socjalnych

We wtorek 11 grudnia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie prowadzonych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy  Ośrodków Pomocy Społecznej z Łukty, Morąga, Rynu, Dąbrówna, Janowa, Grunwaldu i Gietrzwałdu. W spotkaniu wzięła udział Aleksandra Jabłońska- Steć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie tak jak poprzednie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podczas spotkania doradcy energetyczni przedstawili informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w celu uzyskania oszczędności.  Zapoznali się również z podstawowymi zasadami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, w tym utrzymaniem w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu w celu uniknięcia powstawania grzybów i pleśni. Zaprezentowali ponadto dobre praktyki pozwalające na obniżenie rachunków za media. Prelegenci omówili  również sposoby prawidłowego ocieplania budynków oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja o możliwościach uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne w programie ogólnopolskim „Czyste Powietrze”.

Accessibility Toolbar