Inauguracyjne posiedzenie rady LKP„Lasy Mazurskie”

W środę 28 listopada w Nadleśnictwie Spychowo odbyło inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” na okres 2018 – 2022. Zebranych przywitał gospodarz terenu: nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo Krzysztof Krasula. Głównym elementem spotkania było wręczenie nominacji na członka rady. Nowi członkowie otrzymali nominacje z rąk Andrzeja Karasia z RDLP Olsztyn oraz Jacka Zadury z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W skład nowej rady wszedł m.in. Jarosław Bogusz- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Na czele rady naukowej stanął prof.dr hab. Czesław Hołdyński, który wygłosił referat inauguracyjny na temat gatunków inwazyjnych w Polsce. Nowy przewodniczący przedstawił również projekt regulaminu rady, który po wprowadzeniu niewielkich poprawek został jednogłośnie zatwierdzony. Spotkanie zakończyła dyskusja oraz wnioski w sprawie tematyki następnych spotkań rady, wśród których pojawiły się m.in.: szkody od zwierzyny płowej oraz badanie leśnych tradycji kulinarnych Puszczy Piskiej.

Accessibility Toolbar