Gmina Płośnica porządkuje gospodarkę wodno-ściekową

890 tysięcy złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymała Gmina Płośnica. Środki będą wykorzystane na działania związane z porządkowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości ponad 10 km w miejscowości Wielki Łęck. Koszt zadania wyceniono na prawie 2, 36 mln zł, z czego prawie 1,42 mln złotych pochodzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 248 tys. zł to środki własne gminy, a 600 tys. zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie. Zadanie obejmie podłączenie do sieci gospodarstw, które zamieszkuje 458 osób. Tym samym pozwoli to na oczyszczenie do 54 m3 na dobę ścieków bytowych. Nieczystości kolektorem odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Płośnicy. Realizacja projektu ma zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Drugie zadanie realizowane przy współudziale środków WFOŚiGW w Olsztynie już zostało ukończone, a obejmowało modernizację sieci wodociągowej o długości 852 m przy ul. Dworcowej w Płośnicy. W tym przypadku koszt zadania wyceniono na 232 tys. zł , z czego 200 tys. zł to pożyczka z funduszu. Główne założenie projektu to poprawa jakości dostarczanej wody pitnej do gospodarstw domowych, które zamieszkuje 680 osób. Umowy dofinansowania obu inwestycji podpisano 19 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.

Accessibility Toolbar