Daily Archives

22 października 2018
  • Gmina Płośnica porządkuje gospodarkę wodno-ściekową

    890 tysięcy złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymała Gmina Płośnica. Środki będą wykorzystane na działania związane z porządkowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
    Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości ponad 10 km w miejscowości Wielki Łęck. Koszt zadania wyceniono na prawie 2, 36 mln zł, z czego […]