Uwaga! Komunikat dotyczący ustawy Prawo wodne

Z dniem 20 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające ustawy – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy. Zgodnie z jej zapisami Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, wynikające z decyzji lub deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wszystkie Gminy, które złożyły wnioski do 25 marca br. , muszą ponownie złożyć wnioski o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na obowiązującym druku.

Accessibility Toolbar