Daily Archives

21 sierpnia 2018
  • Fundusz wsparł budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej w Ostródzie

    Blisko 5,5 miliona złotych będzie kosztowała przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Grunwaldzkim w Ostródzie. Znaczną cześć kosztów inwestycji pokryje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    Umowę dofinansowania inwestycji podpisano 16 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Beneficjentem środków jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie. Zadanie, […]