KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – PODNOSZENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO SŁUŻB RATOWNICZYCH PPOŻ – 01”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że konkurs pn. „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych PPOŻ – 01” zostaje unieważniony z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Funduszu.

Accessibility Toolbar