Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystępuje do organizacji szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Działania Energetyka Gminnego przyniosą ponadto dodatkowe korzyści dla:

  • Gminy – wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, podejmowanie działań bezkosztowych jak np. zmiana mocy zamówionej, zielone zamówienia publiczne
  • Przedsiębiorców – możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, warunki uzyskania wsparcia finansowego
  • Osób fizycznych – termomodernizacja domów indywidualnych, wymiana źródeł ciepła, zasady uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów inwestycji

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych działających w ramach powyższego Projektu.

Szczegółowych informacji o terminach szkoleń oraz zasadach zgłoszeń udziela Pan Dawid Olbryś, tel. (89) 522 02 78, kom. 512843783, d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl. Zgłoszenia uczestników szkoleń potrwają do 27.07.2018 r.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Accessibility Toolbar