Daily Archives

11 lipca 2018
  • Doradcy szkolili pracowników socjalnych

    We wtorek 10 lipca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń prowadzonych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy  Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatów lidzbarskiego i kętrzyńskiego. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego […]