Regulamin „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o zamieszczeniu regulaminu  Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Konkurs realizowany jest w oparciu o program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym założeniem konkursu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. W programie można uzyskać dofinansowanie na zakup różnego rodzaju samochodów pożarniczych (lekkich, średnich, ciężkich) sprzętu ratownictwa ekologicznego, samochodów (terenowych, dostawczych, serwisowych, inspekcyjnych, laboratoriów, patrolowych), wykrywaczy skażeń promieniotwórczych, sprzętu ratownictwa chemicznego, aparatury kontrolno-pomiarowej do identyfikacji skażeń chemicznych, sprzętu ratownictwa technicznego, ratowniczego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem, przyczep podłodziowych, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu z zakresu usuwania i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska (inne zakupy niż samochody, sprzęt ratownictwa chemicznego, sprzęt pływający i sprzęt ochrony osobistej). Alokacja środków w programie wynosi 5,19 mln zł. Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączniku.

Regulamin – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Accessibility Toolbar