OSP z Warmii i Mazur otrzymają nowe samochody

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się spotkanie z beneficjentami środków z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. W tym działaniu jednostki OSP mają możliwość zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W spotkaniu informacyjnym wzięło udział ponad 100 osób- przedstawiciele samorządów i jednostek OSP z terenu Warmii i Mazur. Nie zabrakło także gości specjalnych:  wicewojewody Sławomira Sadowskiego i Jarosława Bogusza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Cieszę się bardzo, że dzięki wspólnym staraniom wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego oraz ministra środowiska Henryka Kowalczyka, a także wkładowi lokalnych samorządów 22 jednostki OSP z Warmii i Mazur otrzymają środki na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych – mówił wicewojewoda Sławomir Sadowski. – Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli we wszystkich aspektach to jeden z priorytetów dla obecnego rządu, dlatego tak duży nacisk kładziony jest na to, aby praca wykonywana przez służby była jak najbardziej efektywna.

W całym kraju zostanie zakupionych 382 samochodów za kwotę 268 mln zł, z czego ponad 100 mln zł będzie pochodziło że środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 115 mln zł to wkład własny samorządów, a 52 mln zł przekaże MSWiA w ramach dotacji na wspieranie jednostek OSP. Na Warmię i Mazury docelowo trafią 22 samochody. NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie na ten cel przeznaczy prawie 5,2 mln zł, co stanowić będzie ok. 50 proc. kosztów zakupu pojazdów. Resztę kwoty będą stanowiły środki własne samorządów oraz dotacje z innych źródeł. Podczas czwartkowego spotkania omawiano ze szczegółami obowiązujące zasady o ubieganie się o dotację na zakup samochodów w „Ogólnopolskim programie finansowania służb ratowniczych”.  Według wszelkich założeń nowe samochody mają być zakupione jeszcze w tym roku.

Accessibility Toolbar